WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW


Jest to cykl zajęć dla rodziców o budowaniu relacji dorosły – dziecko, pozwalający na zatrzymanie się i refleksję oraz osobiste doświadczenie w formie warsztatowej podstawowych aspektów relacji:
•    rozpoznawania i oddzielania potrzeb własnych i innych,
•    rozpoznawania, akceptowania i wyrażania uczuć własnych i dziecka,
•    wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko rozumiane i respektowane,
•    aktywnego bycia w relacji,
•    motywowania dziecka do samodzielności, współpracy,
•    przyjmowania i wychodzenia z różnych ról,
•    uczenia zmiany niepożądanych zachowań dziecka,
•    wspierania dziecka w akceptowaniu siebie, swoich potencjałów i ograniczeń,
•    rozumienia i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia obejmują 10 do 12 spotkań w grupie 12-14-osobowej, z częstotliwością 1 raz w tygodniu – 3 godziny po zawiązaniu się grupy.

W celu umówienia się na warsztaty proszę o kontakt telefoniczny: 603-633-531.

Jestem certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członkiem zwyczajnym PTPP,zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.


Psychoanalityczna terapia indywidualna

Jest metodą leczniczą, polegającą na tworzeniu relacji między terapeutą a pacjentem, w której jest możliwe podjęcie refleksji nad znaczącymi wydarzeniami i relacjami w wewnętrznym świecie pacjenta.PSYCHOANALITYCZNA TERAPIA PAR, MAŁŻEŃSTW I RODZIN

To forma pomocy polegająca na rozpoznawaniu znaczenia nieświadomych procesów w życiu psychicznym pary, która umożliwia zrozumienie oraz zarządzanie irracjonalnymi i emocjonalnymi składnikami związku dwojga czy grupy rodzinnej.

MEDIACJA RODZINNA


Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Mediacja jest rozmową na temat możliwych rozwiązań problemu, którą mediator umożliwia i ułatwia.